1 Find your doctor
2 Download application
3 Book your appointment without a call
Karen Abelyan
Karen Abelyan

Views 38

Profession

 • Dentist

  Օրթոպեդ ստոմատոլոգ, վիրաբույժ, թերապևտ,էսթետիկ ստոմատոլոգ

  Օրթոպեդ ստոմատոլոգ, վիրաբույժ, թերապևտ

Workplace

 • AM Clinic

Education

 • Ակադեմիկոս Ս.Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

 • Հայկական բժշկական ինստիտուտ

 • Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջ

 • No reviews yet.

 • user image

  Anonymous user

  test

Download app

Download DoctorYan app

Download Android app Download IOS app